شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
پویش ملی سلامت تا 30 دی ماه 1402 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

پویش ملی سلامت تا 30 دی ماه 1402 تمدید شد.

به منظور افزایش آگاهی و پیشگیری از ایجاد عوارض این دو بیماری پر عارضه در جامعه پویش ملی سلامت تا 30 دی ماه 1402 تمدید شد.

    تنظیمات قالب