شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: محسن مجیدی

 

 

سمت: کارگزین و مسئول تایمکس

 

 

تلفن تماس: 04446270411

 

 

نام و نام خانوادگی : فرزانه پاریاد

سمت: کارگزین

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن: 04446270411

شرح وظایف:

 • صدور احکام کارگزینی از قبیل ( شروع به کار، پایان طرح، ترفیعات، مرخصی، ترمیم حقوق و افزایش سنواتی سالیانه و ... با رعایت قوانین و مقررات)
 • بررسی مدارک و انجام کلیه امورات مربوط به تبدیل وضع پرسنل
 • تهیه خلاصه سوابق پرسنلی و انجام کلیه امورات مربوط به ارتقاء و ترفیع کارمندان و صدور حکم
 • انجام کلیه امورات مربوط به پرسنل جدید الورود و ارائه آموزش های لازم
 • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 • انجام مکاتبات اداری و همکاری با سایر واحدهای ذیربط
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل عیدی ، حق لباس ، حق مسکن و ....
 • شرکت در کمیته و جلسات مختلف
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب