شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی همکاران بخش های بستری بیمارستان بوکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تلفن تماس

داخلی

1

مجید

زاهدی

مسئول بخش دیالیز

کارشناس پرستاری

04446230701-4

155

2

رحیم

آتشکار

مسئول آزمایشگاه

کارشناس پرستاری

04446230701-4

237

3

آمینه

باقی  نژاد

مسئول بخش فیزیوتراپی

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

4

سامران

خضری

مسئول MRI-CTscan - mamo

کارشناسی ارشد پرستاری

04446230701-4

412

5

نسرین

فرنیا

رادیولوژی

کارشناس پرستاری

04446230701-4

236

 

/uploads/72/2023/Dec/30/فایل_آموزشی_آندوسکوپی.pdf

/uploads/72/2023/Dec/30/فایل_آموزشی_دیالیز.pdf

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب