شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی:  کاوه هنرمند
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  فناوری اطلاعات سلامت

سمت:  مدیر داخلی بیمارستان
ایمیل: 

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
343
شرح وظایف

 

  • کنترل حضور و غیاب کارکنان و اعلام وضعیت مرخصیها و نحوه ورود و خروج به ایشان
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  • نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات اداری تا مرحله بایگانی
  • نظارت در تهیه و تحویل ملزومات و توزیع ان به واحدهای اعلام نیاز کننده
  • نظارت بر امور مربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان
  • نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه
  • نظارت بر انجام امور کارگزینی و پیگیری
  • نظارت بر صدور احکام صادره
لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب