شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی: سعادت کریمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: تغذیه و رژیم درمانی

سمت: مسئول  واحد مدیریت خدمات غذایی
ایمیل: 

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
244
 
شرح وظایف
 
لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب