شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: طاهر شریفی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار

سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات
ایمیل: sharifi_t@umsu.ac.ir

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
229
نام و نام خانوادگی: کاوه هنرمند
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامت

سمت: کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات سلامت
ایمیل: 

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
343
نام و نام خانوادگی: یوسف اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس پشتیبانی سخت افزار
ایمیل: 

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
229
 
شرح وظایف

آیین نامه شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات واحدهای تابعه

ماده 1 - کارشناس فناوری اطلاعات : دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر ( نرم افزاریا سخت افزار ) می باشد و مسوولیت تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات بر عهده ایشان می باشد .

تبصره 1 - در واحدهایی که کارشناس ندارند و کاردان کامپیوتر انجام وظیفه می نماید ، مسوولیت تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات بر عهده ایشان می باشد .( به عنوان کارشناس محسوب می شوند ) .

ماده 2 – رابط فناوری اطلاعات : دارای مدارکی غیر از کامپیوتر می باشند و وظیفه اصلی آنها مرتبط با مدرک مربوطه می باشد و با مدیریت فناوری اطلاعات ،همکاری دارند .

تبصره 2 – کارشناسان و رابطان فناوری اطلاعات ،پس از تایید مدیریت فناوری اطلاعات و صدور ابلاغ از طرف معاونت پشتیبانی دانشگاه ، مجوز انجام فعالیت را دارند و در واحدهایی که رابط در کنار کارشناس حضور دارد ،مسوولیت تمامی امور بر عهده کارشناس می باشد و رابط مجوز مستقیم ندارد .

این آیین نامه در نه فصل تهیه شده است .

فصل اول : وظایف عمومی کارشناسان فناوری اطلاعات

ماده 1 - تهیه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ، تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود ،به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجوددر واحدها.

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب