شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: طاهر شریفی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار

سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات
ایمیل: sharifi_t@umsu.ac.ir

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
229
نام و نام خانوادگی: یوسف اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس پشتیبانی سخت افزار
ایمیل: 

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه:
46230701-044
داخلی: 
229
 
شرح وظایف
  • نظارت بر نحوه جمع آوری و ثبت اطلاعات اماری در مراکز، خانه ها و پایگاههای بهداشت تحت پوشش
  • اموزش و توانمندسازی پرسنل در زمینه آمار بر اساس نیازسنجی
  • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نظام سلامت
  • رسیدگی و تهیه، نظارت و ارائه بموقع گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار و شاخصهای خدمات بهداشتی-درمانی و پسخوراند به مراکز تابعه

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب