شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام: حسن

نام خانوادگی: خضری

سمت: رئیس امور مالی

تحصیلات:   

تلفن تماس واحد: 46274005-044

داخلی:217

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

شرح وظایف:

  • مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالی مرکز را به عهده دارد.
  • نظارت بر واحدهای زیر مجموعه حسابداری که عبارتنداز:
  1. رسیدگی و تنظیم اسناد
  2. بودجه و اعتبارات
  3. دریافت و پرداخت
  4. انبار داروئی
  5. امین اموال
  6. درآمد
لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب