شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: مهندس رحیم ایزدمهر

سمت: رئیس گروه گروه سلامت محیط وکار

مدرک: کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

تلفن تماس: 04446234066-04446274750

شرح وظایف:

نظارت بر عملکرد کارشناسان واحد بهداشت محیط

 

نام و نام خانوادگی: مهندس کاوه مسگری

سمت: کارشناس مسئول سلامت محیط

مدرک: کارشناس بهداشت محیط

 

 

 • شرح وظایف:
 • برنامه های کنترل کیفی آب شهری
 • استخرهای شنا
 • طغیان بیماریها
 • EOC
 • برنامه های مبارزه با ناقلین
 • بهداشت مساجد و اماکن
 • آلودگی هوا
 • کشتارگاه
 • شیر خام
 • مراکز و اماکن
 • عوایدات کارت بهداشت
 • شکایت مردمی در سامانه 190
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامتت محیط و کار
 • پسماند شهری
 • کالای قاچاق
 • حیوانات ناقل بیماری
 • سلامت نوروزی
 • ماه رمضان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس کامران جوهری

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناسی ارشد بهداشت محیط

شرح وظایف:

 

 • پرتوها
 • بیمارستان و مراکز خدمات جامع سلامت
 • مدیریت بحران
 • پسماندهای روستایی
 • بهسازی محیط روستا
 •  CBI (برنامه های شهر سالم و روستای سالم)
 • آموزشگاه اصناف
 • شرکتهای خود اظهاری
 • شرکتهای خدمات سم پاشی
 • برنامه های طرح تشدید
 • برنامه کنترل کیفی آب روستاها
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس اوین حامدی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف:

 

 • آمار
 • بهداشت مدارس و استقرار مدیریت سلامت در مدارس
 • مهد کودک
 • دخانیات
 • آرایشگران زنانه
 • کارت بازرسی
 • برنامه های  IDD
 • کارگاههای آموزشی
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
 • برنامه عملیاتی

 

نام و نام خانوادگی: مهندس فرهاد علی آقایی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس ارشد بهداشت محیط

شرح وظایف:

برنامه های مرتبط با کنترل کیفی آب شرب شهری، نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی، مدیریت پسماند شهری، استخرها

 
 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سلیمان صالح زاده

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس ارشد بهداشت محیط

شرح وظایف:

 • مدیریت و کاهش خطر بلایا
 • اجرای بنامه های کنترل دخانیات
 • امور دادگاههای سلامت محیط
 
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد امینیان

سمت: کارشناس سلامت کار

مدرک: کارشناس ارشد ارگونومی

شرح وظایف:

مشاغل سخت و زیان آور، ارگونومی، بهداشت کشاورزی، طرح بقا، معادن با ریسک بالا

نام و نام خانوادگی: مهندس علی میرزاپور

سمت: کارشناس سلامت کار

مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

نام نام خانوادگی: مهندس کمال گلنازی

سمت:کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک: کارشناسی بهداشت حرفه ای

شرح وظایف:

 

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار،مدیریت حوادث شیمیایی، مقابله با صدای زیان آور محیط کار، کنترل

سیلیکوزیس، تشکیلات بهداشت حرفه ای، امور دادگاه ها، سامانه سامح، استخراج آمار

 
 

نام و نام خانوادگی: مهندس فاطمه اسماعیلی

سمت: کارشناس سلامت محیط

مدرک: کارشناس ارشد عمران آب

شرح وظایف:

آرایشگاه های زنانه

 
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب