شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: سامرند صالحی

سمت: مسئول واحد سلامت روان

مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس: 04446271577

 

نام و نام خانوادگی: شمسی بهرامی

سمت: کارشناس واحد سلامت روان

مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

نام و نام خانوادگی : نرمین خسروی                                                    

سمت : کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

شرح وظایف:

 

 • شناسایی و درمان روانپزشکی و روانشناسی اختلالات عصبی و روانی
 • پیشگیری از خودکشی
 • پیشگیری از اعتیاد
 • آموزش مهارتهای زندگی و سبک زندگی
 • آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت
 • پیشگیری از سوء رفتار با کودک و همسر
 • بهداشت روان در بلایای طبیعی (زلزله، سیل، آتش سوزی و ...)
 • استخراج شاخصها، آمارها و برنامه ریزی عملیاتی مربوطه
 • انجام مصاحبه، مشاوره، معاینه، شرح حال روانشناسی و روانپزشکی

 

 

لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب