شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: سالار زایر قوزلو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: متخصص قلب و عروق

سمت: 
ریاست بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان
ایمیل: 

شماره مستقیم:  04446230701
شماره تلفنخانه: 

داخلی:  341
 
شرح وظایف
 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.( رضایت مشتری گرا)
 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء
 • جلب همکاریهای برون سازمانی و پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد
 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول دانشگاه
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در سمینارها و کنگره ها
 • انتصاب و عزل کارکنان

 

لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب