شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : مهندس دیاکو خالدی

 

سمت :  رئیس اداره امور عمومی

 

مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

شماره تماس :  04446251300

 

شرح وظایف :

 

 

 

 کنترل حضور و غیاب پرسنل

 

 

 نظارت بر امورات کارگزینی و کنترل گواهی کار پرسنل و ماموریتهای صادره

 

 

 نظارت و ساماندهی خدمات

 

 

 نظارت و تامین خودرو و کنترل ماموریت های مرکزبهداشت

 

 

 نظارت  و برنامه ریزی جهت خرید،تامین و توزیع وسایل مصرفی انبار

 

 

 نظارت بر امورات کارپردازی ،کنترل اسنادخریدو هزینه های جاری

 

 

 نظارت بر بررسی مشکلات تاسیساتی واحدهای تحت پوشش و پیگیری جهت رفع

 

نقص

 

 

 نظارت برموجودی و توزیع وسایل انبار اموال اداری

 

 

نظارت برتامین پرسنل اداری

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب