شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام: پیمان

نام خانوادگی: حریری

سمت: مسول درآمد

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت مالی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی: 150


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب