شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام: مصطفی

نام خانوادگی: صوفی محمودی

سمت: مسول دبیرخانه

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:327-345

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب