شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • تلفن تماس:  4- 04446230701
  • کد پستی: 5951692485
  • پست الکترونیک: info@bookan.umsu.ac.ir
  • آدرس: بوکان - بلوار شهدا-  بیمارستان شهید دکتر قلی پور
لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب