شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: اقبال احمدی

سمت: کارشناس مسئول واحد تغذیه

مدرک: کارشناسی تغذیه

تلفن تماس: 04446251300

 

نام و نام خانوادگی: ماریا باینجویی

سمت: کارشناس تغذیه

مدرک: کارشناسی تغذیه

شرح وظایف:

تهیه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران

تنظیم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب