شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

فرم اطلاعاتی مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان  از سال 1344

ردیف

نام ونام خانوادگی

دوره تصدی

آخرین مقطع در شروع تصدی

رشته تحصیلی

بومی یاغیر بومی بودن

محل اقامت مدیر فعلی

از سال

تا سال

       

1

دکتر  اسماعیل فضلعلی زاده

1344

1349

دکتری

پزشک عمومی

تبریز

خارج از کشور

2

دکتر بت شکن

1349

5/52

دکتری

پزشک عمومی

اصفهان

نامشخص

3

دکترنصیر بهروان

5/52

1/1354

دکتری

پزشک عمومی

 کرج

نامشخص

4

دکتر حسین علی بصیری

1354

6/2537

دکتری

پزشک عمومی

تهران

نامشخص

5

دکتر کریم صادقی

6/2537

9/1357

دکتری

پزشک عمومی

 تبریز

نامشخص

6

دکتر خالد  وجدی قزلجی

9/1357

8/1361

دکتری

متخصص کودکان

-

وفات

7

محمدکریم کریمی احمدآبادی

8/1361

1/2/64

دکتری

داروسازی

"

بوکان (بازخرید)

8

محمد فرجی

2/1364

2/1367

دیپلم

بهیاری

بومی

بوکان (بازنشسته)

9

محمدکریم کریمی احمدآبادی

19/2/67

21/1/72

دکتری

داروسازی

"

بوکان (بازخرید)

10

عمر مولودی

21/1/72

20/10/74

دکتری

متخصص عفونی

"

بوکان (شاغل)

11

حسین نازآور

20/10/74

9/6/78

دکتری

پزشکی

غیربومی

ارومیه

12

فریدون احمد زاده اقدم

10/6/78

6/4/79

دکتری

پزشکی

غیربومی

تبریز

13

سیاوش جبارزاده

6/4/79

17/9/83

دکتری

پزشکی

غیر بومی

شاهین دژ

14

مسعود رحیمی

17/9/83

11/7/88

دکتری

پزشکی

بومی

بیمارستان

 15

سامرند  مرزنگ

11/7/88

23/3/1393

دکتری

پزشکی

بومی

مهاباد

16

محمد مقصد حق

1/3/1393

22/7/1395

دکتری

پزشکی

غیربومی

 

17

محمد عباسی

22/7/1395

1401/04/01 

دکتری

علوم آزمایشگاهی

بومی

بوکان

18

علی حسین زاده 

1401/04/01

 

دکتری

داروسازی

بومی

بوکان

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب