شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: لیلا یار احمدی

سمت: کارشناس مسئول بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان

تلفن تماس:04446270710

شرح وظایف:

اجرای برنامه سلامت نوجوانان ومدارس

1-برنامه مراقبتی شامل معاینات پزشکی وغیر پزشکی دانش آموزان گروه سنی (6تا 18سال)

 2- اجرا ، نظارت وارتقای برنامه مدارس مروج سلامت

3 -  نظام الکترونیک سلامت نوجوانان و مدارس

4- ارائه خدمات در مدارس برای کلیه ی آموزگاران ، مدیران وکارکنان

5- آموزش سلامت در مدارس( شامل هر بسته ی آموزشی میباشد وآموزش بلوغ در اولویت برنامه واحد است)

6- تهیه ی بسته های اموزشی واجرای کارگاههای حضوری وغیرحضوری براساس دستورالعملهای مربوطه

7- خود مراقبتی

8 - برنامه ریزی برای اجرای استقرار بسته مدارس مروج سلامت    

9- برنامه ریزی برای غربالگری پدیکلوزیس در مدارس

  اجرای برنامه سلامت جوانان

شامل:

1- مراقبت های پزشکی وغیر پزشکی برای گروه سنی جوانان 18 تا29 ساله

 2- معاینات دانشجویان جدیدالورود رشته های پزشکی و پیراپزشکی

3-  معاینات طلاب (فقه) حوزه های علمیه

4-آموزش سلامت جوانان گروه سنی 30-18 سال براساس بسته های آموزشی وآخرین نسخه ی دستورالعملها

5- خودمراقبتی

6- اجرای فعالیتهای  مربوط به حوزه جوانان ( هفته جوان ، هفته ازدواج ) اجرای سمینارها

وگرامیداشت ها وکارنوال و هر نوع فعالیت آموزشی در خصوص گروه سنی جوانان

18 تا29 ساله

7- تهیه واجرای فعالیتهای اموزشی در فضای مجازی برای گروه سنی جوانان طبق دستورالعملها

8- اجرای کارگاههای اموزشی طبق دستورالعملها وبسته های اموزشی گروه جوانان

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب