شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام: حسین

نام خانوادگی: بهرامی آذر

سمت: مسول بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:344

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب