شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: انور ادیب حسامی

سمت: انباردار

تلفن تماس: 04446234062

شرح وظایف:

تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب