شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: طه مینایی

سمت: مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت

شرح وظایف:

نظارت بر کار آزمایشگاههای خصوصی و دولتی شهرستان

نظارت و بازدید از فعالیت همکاران شاغل در آزمایشگاهها مرکز و ارائه راهکارهای فنی

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و باز اموزی همکاران آزمایشگاهی بر حسب ضرورت و دستورالعملهای وزارتی

بررسی آمار عملکرد ماهیانه و سالانه آزمایشگاه و رسم جداول و نمودارهای مربوطه و اعمال مداخلات لازم

کنترل و کایپراسیون تجهیزات آزمایشگاهی جهت کنترل کیفی

تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز

هماهنگی و همکاری با واحد درون بخشی و برون بخشی در رابطه با انجام طرح های بهداشتی و پژوهشی

مشارکت فعال در بحران های بهداشتی به منظور تشخیص به موقع بیماریهاو اخذ نمونه  های بیولوژیکی

خریداری مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی

اجرای آیین نامه ها و دستورالعملها و تعرفه های جدید مربوط به آزمایشگاهها

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقا سطح علمی نیروهای آزمایشگاهی

ایجاد هماهنگی بین واحد ازمایشگاه و وااحد های مرتبط با آزمایشگاه مانند واحد بیماریها و بهداشت خانواده و ...

ایجاد ارتباط میان پرسنل ازمایشگاه و مدیران ستادی

هماهنگی و اعزام پرسنل آزمایشگاه جهت شرکت در کارگاههای کشور

دفاع از حقوق پرسنل آزمایشگاه

پاسخ گویی به ارباب رجوع

پیگیری شکایات

تنظیم آمار و اطلاعات آزمایشگاهها تحت پوشش

تدوین برنامه جامع عملیاتی امور آزمایشگاه، متناسب با نیاز ها

همکاری با مسئول بیمه روستایی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ازمایشگاه های طرف قرارداد

برگزاری کلاس آموزشی جهت راهنمایی بیماران برای آشنایی با آزمایشات در مرکز بهداشت

 

 
  •  
لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب