نام: ابراهیم

نام خانوادگی: محمدی

سمت: مسول جراحی 3

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:234

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه اول

17

15

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل