نام: حمزه

نام خانوادگی: سلیمانی

سمت: مسول مدارک پزشکی

تحصیلات: فوق دیپلم مدارک پزشکی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:228-233

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل