مانور آتش نشانی
مانور آتش نشانی
 ٠٩:٤٣ - شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از موفقیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تقدیر از موفقیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١٠:١٠ - پنج شنبه ٣٠ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کمیته
برگزاری کمیته اعتباربخشی
 ١٢:٢٢ - يکشنبه ٢٦ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی ماشین بیهوشی
راه اندازی ماشین بیهوشی
 ٠٨:٤٩ - چهارشنبه ٢٢ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کمیته
برگزاری کمیته کنترل عفونت
 ٠٨:١٧ - پنج شنبه ٩ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انجام بازدید
بازدید مدیریتی
 ٠٨:١٥ - سه شنبه ٩ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه آموزشی
برگزاری جلسه آموزشی تفسیر EKG بیمارستان شهید قلی پور
 ٠٧:٥٥ - پنج شنبه ١٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه هماهنگی و آمادگی اعتبار بخشی
برگزاری جلسه هماهنگی و آمادگی اعتبار بخشی
 ٠٧:٤٧ - پنج شنبه ١٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جذب متخصص فول تایم جراحی کلیه و مجاری ادراری
جذب متخصص فول تایم جراحی کلیه و مجاری ادراری بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان
 ٢١:٣٣ - جمعه ٣٠ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کمیته کنترل عفونت
برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان
 ١٠:٤٢ - سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل