این روزها حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد.


حفظ فاصله با دیگران هنگام در صف ایستادن...


 

نام و نام خانوادگی:

سمت: کارشناس مسئول آموزش بهداشت

مدارک تحصیلی :

تلفن تماس:04446270366


شرح وظایف:

  • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های آموزشی
  • جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزش