نام: شهریار

نام خانوادگی: امیری

سمت: مسول اتاق عمل

تحصیلات:

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:305:308

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه اول

26

16

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل