نام: خورشید

نام خانوادگی: سنایی

سمت: مسول جراحی زنان 2

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:509-508

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه اول

17

15

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل