نام و نام خانوادگی: شورش مرزنگ

سمت: کارشناس مسئول آموزش بهداشت

مدارک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس:04446270366

 

 

نام و نام خانوادگی: ایران صاحبی

سمت: کارشناس آموزش بهداشت

مدارک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

 


شرح وظایف:

  • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های آموزشی
  • جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزش