فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

نام و نام خانوادگی: شورش مرزنگ

سمت: کارشناس مسئول آموزش بهداشت

مدارک تحصیلی :

تلفن تماس:04446270366


شرح وظایف:

  • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های آموزشی
  • جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزش