نام و نام خانوادگی: مهندس رحیم ایزدمهر

سمت: مسئول واحد بهداشت محیط

مدرک: کارشناس بهداشت محیط

تلفن تماس: 04446234066-04446274750


شرح وظایف:

نظارت بر عملکرد کارشناسان واحد بهداشت محیطنام و نام خانوادگی: مهندس کاوه مسگری

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس بهداشت محیط


 

 • شرح وظایف:
 • برنامه های کنترل کیفی آب شهری
 • استخرهای شنا
 • طغیان بیماریها
 • EOC
 • برنامه های مبارزه با ناقلین
 • بهداشت مساجد و اماکن
 • آلودگی هوا
 • کشتارگاه
 • شیر خام
 • مراکز و اماکن
 • عوایدات کارت بهداشت
 • شکایت مردمی در سامانه 190
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامتت محیط و کار
 • پسماند شهری
 • کالای قاچاق
 • حیوانات ناقل بیماری
 • سلامت نوروزی
 • ماه رمضاننام و نام خانوادگی: مهندس کامران جوهری

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناسی ارشد بهداشت محیط


شرح وظایف:

 • پرتوها
 • بیمارستان و مراکز خدمات جامع سلامت
 • مدیریت بحران
 • پسماندهای روستایی
 • بهسازی محیط روستا
 •  CBI (برنامه های شهر سالم و روستای سالم)
 • آموزشگاه اصناف
 • شرکتهای خود اظهاری
 • شرکتهای خدمات سم پاشی
 • برنامه های طرح تشدید
 • برنامه کنترل کیفی آب روستاها
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کارنام و نام خانوادگی: مهندس اوین حامدی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس بهداشت محیط


شرح وظایف:

 • آمار
 • بهداشت مدارس و استقرار مدیریت سلامت در مدارس
 • مهد کودک
 • دخانیات
 • آرایشگران زنانه
 • کارت بازرسی
 • برنامه های  IDD
 • کارگاههای آموزشی
 • سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
 • برنامه عملیاتینام و نام خانوادگی: مهندس فرهاد علی آقایی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس ارشد بهداشت محیط

 


شرح وظایف:

 • رسیدگی به امورات مراجعات ( ثبت جوابیه استعلامات مربوط به اتاق اصناف)
 • امورات مرتبط با بایگانی و انبار بهداشت محیط
نام و نام خانوادگی: مهندس سلیمان صالح زاده

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک: کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

 

شرح وظایف:

 • مدیریت و کاهش خطر بلایا
 • اجرای بنامه های کنترل دخانیات
 • امور دادگاههای سلامت محیط