نام و نام خانوادگی: شیرین سالمی

سمت: کارشناس مسئول توسعه شبکه

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس:04446251760-04446270368

 


شرح وظایف:

برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش


برآورد و تامین و توزیع نیروهای انسانی واحدهای بهداشتی و درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی

نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به نیروهای انسانی

 نام و نام خانوادگی: مهتاب حسینی

سمت: کاردان پذیرش و آمار و مدارک پزشکی

مدرک: کاردانی مدارک پزشکی

 


 


شرح وظایف:

جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت


توزیع تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگی: شمسی بهرامی

سمت: کاردانی مدارک پزشکی

مدرک: کاردان مدارک پزشکی

 


شرح وظایف:

جمع اوری و ورود ماهانه و فصلی آمار جامع پزشک خانواده


برنامه ثبت مرگ و میر شهرستان
 

نام و نام خانوادگی : فاروق خضری آذر                                     

سمت : کارشناس توسعه شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس : 09144821266 - 04446251760

 

شرح وظایف :

1- نظارت بر برنامه های بيمه روستايي و پزشکی خانواده

2- انجام بازدید مشترک باکارشناسان بیمه از مراکز مجری بیمه روستایی و پزشکی خانواده

3- توزیع تجهیزات اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی

4- نظارت بر اجرای برنامه سامانه سیب در مراکز تحت پوشش

 

 


نام و نام خانوادگی : رحمت معروفی اقدم                                 

سمت : کارشناس توسعه شبکه

مدرک تحصیلی :

شماره تماس : 09144821266 - 04446251760

 

شرح وظایف :

1-  بازدید، نظارت و پایش واحد های تحت پوشش بر اساس چک لیست

2- مکاتبه و پیگیری تامین اعتبار  جهت  راه اندازی و احداث و تجهیز واحد های تحت پوشش پروژه های عمرانی با معاونت توسعه و شبکه ها

3- هماهنگی، مکاتبه و پیگیری و انجام  بازنگری طرح گسترش بر اساس اخرین اطلاعات جمعیتی و تقسیمات کشوری

4- هماهنگی و اموزش در خصوص برنامه سامانه خدمات سلامت ایرانیان به کاربران

 

 

 نام و نام خانوادگی : لاوین راستگو                                  

سمت : کارشناس توسعه شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

شماره تماس : 09144821266 - 04446251760