فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

نام و نام خانوادگی: شیرین سالمی

سمت: کارشناس مسئول گسترش

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس:04446251760-04446270368

 

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش
  • برآورد و تامین و توزیع نیروهای انسانی واحدهای بهداشتی و درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی
  • نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به نیروهای انسانی

 


نام و نام خانوادگی: مهتاب حسینی

 

سمت: کاردان پذیرش و آمار و مدارک پزشکی

 

مدرک: کاردانی مدارک پزشکی

 


 

شرح وظایف:

  • جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت
  • توزیع تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگی: شمسی بهرامی

 

سمت: کاردانی مدارک پزشکی

 

مدرک: کاردان مدارک پزشکی

 


 

شرح وظایف:

  • جمع اوری و ورود ماهانه و فصلی آمار جامع پزشک خانواده
  • برنامه ثبت مرگ و میر شهرستان
 

 

واحد اشتغال به کار : واحد گسترش

نام و نام خانوادگی : فاروق خضری آذر                                     

سمت : کارشناس گسترش

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس : 09144821266 - 04446251760

شرح وظایف :

1.        نظارت بر برنامه های بيمه روستايي و پزشکی خانواده

2.       انجام بازدید مشترک باکارشناسان بیمه از مراکز مجری بیمه روستایی و پزشکی خانواده

3.      توزیع تجهیزات اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی

4.      نظارت بر اجرای برنامه سامانه سیب در مراکز تحت پوشش