نام: فرزانه

نام خانوادگی: قادری

سمت: پشتیبان سامانه HIS

تحصیلات: فوق لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:228

 

شرح وظایف:

خطا یابی و رفع خطاهای سیستم اطلاعات بیمارستانی

ارتباط به شرکت پشتیبان به عنوان تحلیل گر مشکل جهت رفع مشکلات مطرح شده

بروز رسانی ادواری سیستم اطلاعات بیمارستانی

تعامل با همکاران بخش های بستری و پشتیبان جهت تسریع انجام امور محوله

تعرف سالانه خدمات و تعرفه گذاری

ارتباط با واحد درآمد و نمایندگان بیمه مستقر در محل جهت تسهیل دریافت بازپرداخت ها و جلوگیری از ورود کسورات

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل