نام: علی 

نام خانوادگی: ایزدی

سمت: مسئول بایگانی و اسناد پزشکی

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:225

 

نام: حسین 

نام خانوادگی: یوسفی

سمت: متصدی بایگانی و اسناد پزشکی

تحصیلات: 

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:225

 

شرح وظایف:

تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی به سازمان های مختلف و ارگان های مرتبط

بازیابی اطلاعات و پرونده ها جهت ارائه به کمیته های مربوطه و واحدهای تحقیقاتی

فایلینگ پرونده های بستری و سرپایی جدید در بایگانی فعال

مدیریت و نظارت بر گردش پرونده های بستری و سرپایی

نظارت بر فرایند امحا و اسکن پرونده ها

مدیریت فضای بایگانی

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل