نام: احمد

نام خانوادگی: حسن زاده

سمت: مسول ماموگرافی

تحصیلات: کارشناس رادیولوژی

تلفن تماس واحد: 46278080-46279090

داخلی: 410-411-412-413-414-415

 

 

 

 

 


   دانلود : فایل آموزشی ماموگرافی2.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود : فایل آموزشی ماموگرافی1.pdf           حجم فایل 207 KB

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل