مسول بخش:احمد حسن زاده آذر

تحصیلات:                      

 

تلفن تماس واحد:4-46230701-044

داخلی: 270
 

 

 

 

 

 

   دانلود : فایل آموزشی آندوسکوپی.pdf           حجم فایل 376 KB

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل