مسول بخش: آمنه باقی نژاد و سمکو بادزهره

تحصیلات: کارشناس فیزیوتراپی                       

 

تلفن تماس واحد:4-46230701-044

داخلی: 188-156
 

 

 

 

 

   دانلود : فایل_آموزشی_فیزیوتراپی.pdf           حجم فایل 421 KB

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل