نام و نام خانوادگی: طه مینایی

سمت: مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت


شرح وظایف:


نظارت بر کار آزمایشگاههای خصوصی و دولتی شهرستان

نظارت و بازدید از فعالیت همکاران شاغل در آزمایشگاهها مرکز و ارائه راهکارهای فنی

 

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و باز اموزی همکاران آزمایشگاهی بر حسب ضرورت و دستورالعملهای وزارتی

 

بررسی آمار عملکرد ماهیانه و سالانه آزمایشگاه و رسم جداول و نمودارهای مربوطه و اعمال مداخلات لازم

 

کنترل و کایپراسیون تجهیزات آزمایشگاهی جهت کنترل کیفی

 

تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز

 

هماهنگی و همکاری با واحد درون بخشی و برون بخشی در رابطه با انجام طرح های بهداشتی و پژوهشی

 

مشارکت فعال در بحران های بهداشتی به منظور تشخیص به موقع بیماریهاو اخذ نمونه  های بیولوژیکی

 

خریداری مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی

 

اجرای آیین نامه ها و دستورالعملها و تعرفه های جدید مربوط به آزمایشگاهها

 

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقا سطح علمی نیروهای آزمایشگاهی

 

ایجاد هماهنگی بین واحد ازمایشگاه و وااحد های مرتبط با آزمایشگاه مانند واحد بیماریها و بهداشت خانواده و ...

 

ایجاد ارتباط میان پرسنل ازمایشگاه و مدیران ستادی

 

هماهنگی و اعزام پرسنل آزمایشگاه جهت شرکت در کارگاههای کشور

دفاع از حقوق پرسنل آزمایشگاه

 

پاسخ گویی به ارباب رجوع

 

پیگیری شکایات

 

تنظیم آمار و اطلاعات آزمایشگاهها تحت پوشش

 

تدوین برنامه جامع عملیاتی امور آزمایشگاه، متناسب با نیاز ها

 

همکاری با مسئول بیمه روستایی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ازمایشگاه های طرف قرارداد

 

برگزاری کلاس آموزشی جهت راهنمایی بیماران برای آشنایی با آزمایشات در مرکز بهداشت