نام: فرزانه 

نام خانوادگی: جان

سمت: کارشناس پذیرش

تحصیلات: لیسانس فناوری اطلاعات 

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233 

 

نام: سوران 

نام خانوادگی: خضریانه

سمت: مسول اسکن و امحای پرونده های بالینی

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233 

 

نام: دلشاد

نام خانوادگی: رسول پور

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

 

داخلی:233

 

 

 

شرح وظایف:

 

ثبت اطلاعات هویتی و درمانی بیماران قبل از دهه 90 در پایگاه داده های طراحی شده

اسکن اطلاعات  پرونده های جاری در سیستم اطلاعات بیمارستانی

اسکن اطلاعات  پرونده های قبل از سال90  به صورت لوکال

لاغرسازی و امحاء پرونده های بالینی قدیمی براساس چارچوب معرفی شده از سوی کتابخانه ملی ایران

ارتباط و همکاری با واحد بایگانی جهت تکریم ارباب رجوع

همکاری با کمیته مرگ و میر بیمارستان

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل