نام: 

نام خانوادگی:

سمت: مسول اکوکاردیوگرافی

تحصیلات: 

تلفن تماس واحد:4-46230701

داخلی: 212-226
 

 

 

 

 

   دانلود : فایل آموزشی اکوکاردیوگرافی.pdf           حجم فایل 257 KB

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل