این روزها حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد.


حفظ فاصله با دیگران هنگام در صف ایستادن...
  چاپ        ارسال به دوست

دستور العمل عمل جراحی توبکتومی (بستن لوله های رحمی) در شبکه بهداشت ودرمان بوکان در قالب کمیته، مورد بررسی قرار گرفت

 

اولین کمیته ادغام برنامه جدید ارائه خدمت توبکتومی( بستن لوله های رحمی ) در زنان واجدشرایط پزشکی باحضور دکتر سلطانی رئیس مرکزبهداشت، دکتر قادرزاده رئیس بیمارستان ، متخصصین داخلی، روانپزشکی، جراحی، زنان وزایمان، نماینده پزشک قانونی، نماینده نظارت بردرمان وکارشناسان واحدبهداشت خانواه بامحوریت ابلاغ دستورالعمل جدیدبرنامه توبکتومی روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ درشبکه بهداشت ودرمان برگزارشد،

باتوجه به دستورالعمل ابلاغی ازسوی معاونت محترم اموربهداشتی در زمینه اندیکاسیونهای عمل توبکتومی از این تاریخ به بعد اعمال توبکتومی صرفاپس ازتایید درکمیته نظارت برعمل های جراحی توبکتومی امکان پذیرخواهدبود، پس ازبیان فهرست انتظارات وسیاست های جدید برنامه باروری سالم درکمیته مقررگردید؛

 متقاضیان انجام توبکتومی اعم ازمراجعین به بخش خصوصی ودولتی که دارای اندیکاسیون عمل فوق باشند، بایدبه مراکزبهداشتی و یا پایگاه بهداشتی تابعه ارجاع شوند، پس ازانجام مشاوره و تاییدپزشک به ستاد مرکزبهداشت مراجعه کرده وازطرف ستادمرکزبهداشت بامستندات لازم جهت طرح واخذمجوز درکمیته معرفی وبررسی شوند،سپس درصورت تایید درکمیته و اخذ مجوز افراد متقاضی واجدشرایط با تایید رئیس  مرکزبهداشت به بیمارستان معرفی خواهندشد،  درادامه مقررشد جلسات کمیته به صورت ماهیانه برگزار گردد و اطلاع رسانی به کلیه پزشکان ومطب های خصوصی توسط نماینده معاونت درمان صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بوکان

 

 


 ٠٨:٣٢ - دوشنبه ٣٠ تير ١٣٩٩    /    شماره : ٣١٨٩٢    /    تعداد نمایش : ٧٣خروج