این روزها حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد.


حفظ فاصله با دیگران هنگام در صف ایستادن...
  چاپ        ارسال به دوست

اهمیت آگاهی پیش از ازدواج در تحکیم بنیان خانواده

 خانواده واحدتشکیل دهنده جامعه است وازدواج زیربنای این واحداست وافزایش آگاهی زوجین پیش ازازدواج ازاقدامات بسیارمهم  برای تقویت بنیان خانواده می باشد ومرکزمشاوره پیش ازازدواج بهترین نقطه شروع برای ارایه مشاوره وآموزش می باشددراین راستادرمورخه ۲۱بهمن ماه ۹۸اولین کمیته شهرستانی آموزش های پیش ازازدواج باحضوردکتر عباسی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان،رئیس مرکزبهداشت، نمایندگان ادارات دادگستری،بهزیستی، ثبت اسناد،مربیان منتخب، کارشناسان واحدبهداشت خانواد، بیماریهابرگزارشد.

درابتدا اهمیت بنیان خانواده ومقوله های مرتبط درپایداری آن برشمرده شدسپس آمارازدواج وطلاق درسالهای اخیردرسطح کشوروشهرستان مرورشدوباتوجه به ضرورت بذل توجه بیشتروباهدف ادغام  مباحث روانشناسی،اخلاق واحکام وحقوق مطالب مشروحه زیرموردتوجه قرارگرفت

۱-تشکیل جلسه توسط ریاست ثبت اسنادوتوجیه سردفترداران ازدوج درزمینه ادغام برنامه جدیدوانجام اطلاع رسانی به جامعه وزوجین ونصب بنرجهت راهنمایی زوجین مبنی برالتزام زوجین برگذراندن دوره های مصوب

۲-قرائت شیوه نامه واعلام نظرحضار

۳- ملزم شدن مربیان مبنی براعلام برنامه درموعدمقرر

۴-ارایه شیوه نامه ونمونه فرم به حضار 

۵-شروع برنامه های آموزشی درهفته آتی ودراسرع وقت

 

 

 

 

 


روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بوکان

 


٢١:٠٠ - دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٢٨٩٤٧    /    تعداد نمایش : ١٦٥خروج