این روزها حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد.


پنج روش آسان برای کاهش انتشار ویروس کرونا درجامعه
  چاپ        ارسال به دوست

شرایط مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان (مرحله سوم)

 


شرایط مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان (مرحله سوم)

 

1.متقاضیان شرکت کننده در مزایده بایستی دارای پروانه معتبر بینایی سنجی باشند.

2.برنده مزایده به هیچ وجه حق ساخت عینک وفروش عینک طبی در محل (بیمارستان شهید دکتر قلی پور) راندارند

3.متقاضی باید قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نماید

4. واحد بینایی سنجی با دستگاههای موجود تحویل برنده استعلام خواهد شد.

5.برنده مزایده حق واگذاری جزئی یا کلی مزایده مذکور به غیر را ندارد.

6.مکان واحد بینایی سنجی مذکور به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار میگردد.

7.بابرنده مزایده طبق قانون ومقررات اختصاصی بیمارستان قراردادیکساله عقد خواهد شد.

8.تعرفه انجام خدمات بینایی سنجی تعرفه مصوب هیئت وزیران کارشناسان در بخش دولتی می باشد.

9.ایام کاری درمانگاه شیفت های صبح میباشد شنبه تا چهارشنبه بجزایام تعطیل می باشد.

10. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز 1398/6/21  به صورت پاکت سربسته به واحد حراست شبکه تحویل نمایند.

11.درصورت برنده شدن درمناقصه متقاضیان بایدیک برگ چک به مبلغ اجاره دوماه جهت تضمین به واحد امور قراردادها دروجه بیمارستان شهید دکتر قلی پورشهرستان بوکان تحویل  نمایند.

12. مبلغ پیشنهادی شخص برنده باید بیشتر از قیمت پایه استخراج شده توسط کارشناسان خبره دانشگاه باشد.

13.درصورت هرگونه ابهام یا سوال با شماره 46274888 معاونت درمان شبکه بهداشت ودرمان بوکان تماس حاصل نمایید.

نام ونام خانوادگی :            

                  آدرس :                                  

         شماره تلفن :    

                                     

مبلغ پیشنهادی برای اجاره ماهانه به عدد                                         به حروف

        


روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بوکان

 


١٣:٠١ - چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٨    /    شماره : ٢٦١٧٠    /    تعداد نمایش : ١٧٨خروج