چاپ        ارسال به دوست

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بوکان

جلسه پایش سه ماهه واحدهای ستادی مرکز بهداشت بوکان برگزار شد

 

 

چهارشنبه 18 مهرماه با حضور دکتر فرخی رئیس مرکز بهداشت، معاون اجرایی، مسئول واحد گسترش، امور عمومی و کارشناسان کلیه واحدهای ستادی مرکز، جلسه پایش سه ماهه این واحدها در دفتر رئیس مرکز بهداشت برگزار گردید.

دکتر سلیمان فرخی با تاکید بر انجام پایش ها و اهتمام جدی بر این مسئله، بیان کرد حضور نیروهای واحدهای ستادی در محیط و مراکز و پایگاه ها باید جزو اولویت های آنان باشد.

دکتر فرخی تاکید کرد می بایست نتیجه پایش ها و پسخوراند حاصله از آن به عینه در فعالیت و خدمترسانی مشهود باشد.

در ادامه جلسه گزارشی از پایش های انجام گرفته توسط واحدهای ستادی به صورت جزء به جزء در سه ماهه و شش ماهه گذشته توسط حسینی کارشناس مسئول واحد گسترش قرائت گردید و هر کدام از آقایان فرخی و قربانی جانشین رئیس و معاون اجرایی مرکز و نیز کارشناسان واحدهای ستادی حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و مباحث مرتبط خود پرداختند.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بوکان


١٠:٢٥ - پنج شنبه ١٩ مهر ١٣٩٧    /    شماره : ٢٠٩٠٩    /    تعداد نمایش : ٩٦خروج