نام و نام خانوادگی: فرشته صادقی

سمت: مدیر گروه بهداشت و تنظیم خانواده

مدرک: کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن تماس: 04446251762-04446251761


شرح وظایف:

 • حفظ و ارتقای سلامت خانواده برای دستیابی به جامعه های سالم، مبتنی بر اسناد بالادستی بطوریکه تمامی گروههای سنی و گروههای ویژه در خانواده ها با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه، کیفیت زندگی مناسبی را تجربه نمایند.نام و نام خانوادگی: زبیده حمیدی

سمت: کارشناس برنامه میانسالان و سالمندان

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی


شرح وظایف:

 • حفظ و ارتقای سلامت گروه میانسالان و سالمندان (30-70 سال) با رویکرها و مداخلات موثر جهت اثر بخشی مطلوب که شامل ،شناسایی و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیر واگیر و داروهای قابل پیشگیری و درمان در این بیماریها می باشد، تا هزینه های پزشکی کاهش یافته و به بهبود کیفیت زندگی افراد منجر گردد.نام و نام خانوادگی: نسرین عثمانی

سمت: کاردان برنامه باروری سالم

مدرک: کاردان مامایی


شرح وظایف:

 • ارتقای کیفیت خدمات مشاوره برای افزایش بارداری های خواسته و برنامه ریزی شده
 • کاهش نرخ باروری
 • کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول
 • کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان
 • کاهش نرخ باروری
 • کاهش بارداریهای پرخطر با ارائه خدمات باروری سالم
 • کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعینام و نام خانوادگی: محبوبه ناصری

مدرک: کارشناس مامایی

سمت: کارشناس بهداشت و تنظیم خانواده


شرح وظایف:

 • ارایه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده بر اساس سیاستهای کلان کشور و آموزش و مراقبت از مادران باردار
 • تشکیل کمیته های مرگ و میر مادران باردار 

نام و نام خانوادگی: نشمیل حاجی زاده

سمت: کارشناس بهداشت و تنظیم خانواده

مدرک: کارشناس بهداشت خانواده


شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و ساماندهی نظارت و ارزشیابی برنامه های مراقبتی کودکان به ویژه موارد مشکل دار و آسیب پذیر بر اساس بسته خدمات سطح اول
 • مراقبت از کودکان کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه های تنظیم خانواده 

نام و نام خانوادگی: نسیم حسینی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی


شرح وظایف:

 • تلاش در جهت کاهش مرگ و میر نوزادان
 • ثبت و پیگیری مداخلات کودکان
 • ثبت و پیگیری مداخلات نوزادان
 • اسخراج و جمع بندی آمار و شاخصهای شهرستانی کودکان و نوزادان
 • پیگیری و گزارش مرگ نوزادان
نام و نام خانوادگی: شهلا یراقی

سمت: کارشناس جوانی جمعیت

مدرک: کارشناس بهداشت خانواده


شرح وظایف:


حمایت از خانواده و جوانی جمعیت