نام و نام خانوادگی:  فرزاد باپیری


سمت :مسؤل روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بوکان


تلفن: 04446230711

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:  محمد  ادیب


سمت : روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بوکان


تلفن: 04446274222

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی: سید سلیمان  امام زنبیلی


سمت: روابط عمومی شبکه بهداشت و مرکز بهداشت


تلفن:

 

 

 


·      شرح وظايف كلي روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

-      جمع‌آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان به‌منظور تنظيم گزارش ، خبر و درج و ارسال برای سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي و آماده نمودن اذهان عمومي با توجه به خط مشي كلي سازمان از طريق :

·      شركت در کلیه جلسات 

·      ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان

·      شركت در گردهمايي ها

·      دريافت گزارش فعاليتها ، طرحها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف ، صورتجلسات و مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند.

·      جمع‌آوري هر گونه اخبار اطلاعات مورد نياز

·      ارتباط مستقيم با مردم، جرايد، خبرگزاريها، رسانه‌هاي گروهي.

-      بررسي مطالب مطروح در رسانه‌هاي گروهي و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليتهاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني ، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم

-      بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان در چهارچوب وظايف و در قالب طرحهاي تحقيقاتي و ارائه نتايج حاصل به مسئولان سازمان به‌منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين طرحها و برنامه‌هاي اجرايي و ارتباطي مناسب

-      پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسؤولان سازمان به‌منظور انعكاس نتايج حاصل

-      فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان مردم و مسئولان سازمان از طريق برگزاري ملاقات عمومي ، مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي ، برپايي سخنرانيها - ترتيب سفرها ، بازديدها و ملاقاتها

-      پشتيباني ، تحليل و توجيه ارتباطي طرحها و برنامه‌هاي اجرايي سازمان به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي.

-      انعكاس فعاليتها ، برنامه‌ها و طرحهاي سازمان به مردم ، دولت و نهادها و سازمانهاي داخل از طريق :

·       سخنگوي سازمان

·       تهيه و تدوين اخبار بيانيه‌ها اطلاعيه‌ها آگهي‌ها و پيامهاي سازمان

·       ترتيب نشر و انعكاس آن در رسانه‌هاي گروهي

·       تهيه عكس اسلايد فيلم تيزر گزارش ، گزارش آگهي نوارهاي صوتي و ديگر فعاليتهاي سمعي و بصري و نوشتاري و رايانه‌اي از فعاليتهاي سازمان آرشيو آنها و انعكاس و پخش آنها از طريق رسانه‌هاي گروهي .

·       انتشار عملكرد سازمان و واحدهاي مختلف آن در چارچوب قوانين مصوب

·       برپايي نمايشگاههاي گوناگون و شركت در نمايشگاههاي مرتبط

·       طراحي و اجراي فعاليتهاي ارتباطي و تبليغي كلان سازمان

-      ايجاد حسن رابطه و جلب مشاركت بين كاركنان و مسئولان سازمان در ستاد ، واحدهاي تحت پوشش و مراكز استانها از طريق :

·      برقراري جلسات داخلي و ايجاد نظام پيشنهادها و انتقادها و انعكاس پيشنهادها و انتقادهاي كاركنان به مسئولان

-      ايجاد وحدت رويه و نظارت بر حسن اجراي امور انتشاراتي ، تبليغاتي و ارتباطي سازمان

-      نظارت بر فعالیت روابط عمومي سایر بخشها و و واحدهاي مختلف تحت پوشش سازمان و اصلاح و ارتقاي سطح روابط عمومي هاي موجود

-      مشاركت و برنامه‌ريزي جهت برگزاري سمينارها ، كنفرانسها، نمايشگاهها و كميته‌هاي بازرگاني ، صنعتي ، تبليغاتي ، فرهنگي ، هنري و فني سازمان

-      تهيه ، تنظيم و پيشنهادهاي برنامه و بودجه سالانه روابط عمومي

·      -   اجراي ساير امور مربوط كه برحسب ضرورت از طريق بالاترين مقام سازمان براي اقدام ابلاغ مي‌گردد