نام و نام خانوادگی: زینب محمودزاده بوکانی

سمت: مشاور حقوقی مرکز بهداشت

مدرک: کارشناس حقوق

 

شرح وظایف:

  • پیگیری مسائل حقوقی و کیفری ارجاعی از طرف واحدهای مربوط به مرکز بهداشت و ارائه راهنمائیها و مشاوره حقوقی آنها
  • تهیه و تنظیم دادخواست، ابلاغ شکوائیه و ارائه لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات که له یا علیه مرکز بهداشت مطرح میشود.
  • بررسی و رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی واصله از کارکنان و ارائه راهنمائیها و مشاوره حقوقی به آنها
  • جمع آوری اطلاعات لازم و طبقه بندی کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای داخلی و استفاده از آنها برای دفاع از مرکز مربوطه در محاکم قضایی
  • ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم