انتقادات و پیشنهادات
**توجه: خواهشمند است پس از ارسال فرم در صورت بروز خطا از ارسال مجدد آن خودداری فرمائید،در صورت بروز خطا هم ما آن را دریافت نموده ایم.
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تماس
*
ایمیل
موضوع *
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل