نام و نام خانوادگی: حسن قادری

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

شماره تلفن: 46274888

 


شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی

1- نظارت مستمر بر تامين و توزيع وسايل و تجهيزات پزشکي مصرفي و غيرمصرفي مورد نياز مراکز درماني تابعه اعم از توليدداخل و وارداتي.

2- نظارت مستمر بر توليد کنندگان و توزيع کنندگان ملزومات پزشکي در سطح استان در جهت کيفيت و اجراي مصوبات وزارت متبوع.

3- ارزشيابي مستمر بيمارستان‌هاي استان به منظور حفظ و ارتقاي تجهيزات پزشکي موجود و با هدف استانداردسازي تجهيزات مورد نياز آن مرکز.

4- ارائه مشاوره به مراکز درماني تابعه و واحدهاي تحقيقاتي دانشگاه در خصوص انجام خريدهاي تجهيزات پزشکي که اين مشاوره‌ها شامل اطلاعاتي مربوط به شرکت‌هاي سازنده، کمپاني‌هاي خارجي، توليدکنندگان، واردکنندگان و تائيديه‌هاي مليو بين‌المللي لازم در هنگام انتخاب خريد از نمايندگي‌هاي مجاز و انحصاري خواهد بود.

5- همکاري با سيستم بانکي کشور در جهت تائيد فاکتورهاي درخواست وام تجهيزات پزشکي مربوط به پزشکان و دندانپزشکان و رشته‌هاي مختلف پيراپزشکي.

6- اولويت بندي و اخذ پروفرما جهت تجهيزات پزشکي مورد نياز مراکز بر اساس سهميه ارزي دانشگاه.

7- انجام پيگيريهاي لازم به منظور اخذ حواله کالاهاي تخصيص يافته به مراکز تابعه و تحويل و توزيع دستگاه‌هاي حواله‌اي.

8- برنامه ريزي و اجراي طرح‌هاي آموزشي جهت کاربران دستگاه‌ها و تجهيزات پزشکي.

9- خريد و نگهداري و ذخيره سازي تجهيزات پزشکي و مصرفي مورد نياز، جهت رفع نياز فوري مراکز در مواقع خاص و حوادث غيرمترقبه.

10- رسيدگي به شکايات و کارشناسي و پيگيري تخلفات احتمالي فروشندگان و توزيع‌کنندگان تجهيزات پزشکي.

11- سياست‌گذاري جهت خريد تجهيزات پزشکي با تکنولوژي بالا بر اساس نظام سطح بندي مراکز تابعه.

12- همکاري در جهت برگزاري نمايشگاه ها و سمينارهاي مربوط به تجهيزات پزشکي.

13- خريداري و پيگيري جهت تامين قطعات يدکي تجهیزات پزشکي مراکز تابعه.

14- نظارت مستمر بر سرويس ، نگهداري و تعمير دستگاه‌ها و تجهيزات پزشکي مراکز تابعه.

15- تشكيل كميته خريد تجهيزات پزشكي بصورت دوره‌اي با حضور معاونین،‌ مدیران، متخصصين مختلف رشته‌هاي پزشكي و مهندسي نپزشكي.

16- بررسي نيازهاي واقعي و اولويت‌بندي بر اساس آن.

17- مقايسه و تطبيق درخواست ها با دستگاه هاي موجود و ارسالي از طرف شركتها.

18- ايجاد بانك اطلاعاتي جامع تجهيزات پزشكي

19- جمع آوري كليه قراردادهای منعقد با شركتهاي تجهيزات پزشكي و پيگيري نحوه انجام مفاد قراردادها توسط شركتها.

20- بررسي و نظارت بر نحوه نصب و راه اندازي دستگاه‌ها.

21- نظارت بر نحوه آموزش صحيح و كامل دستگاه‌ها و ارائه CD و جزوات آموزشي.

22- نظارت بر انجام دقيق دوره هاي نگهداشت دستگاه‌ها طبق جدول زمانبندي.

23- بررسي لوازم مصرفي و يدكي مورد نياز تجهيزات پزشکی و پيش‌بيني جهت تامين به موقع آنها.

24- نظارت بر انجام صحيح خدمات پس از فروش شركتهاي تجهيزات پزشكي.

25- نظارت بر انبارهاي تجهيزات مصرفي و سرمایه.

26- برگزاری مستمر گارگروه مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی.