نام: مجید

نام خانوادگی: زاهدی

سمت: مسول بخش دیالیز

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 46230701-4-044

داخلی:155

 

 

 

 

 

محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

ساختمان دیالیز

16

12

 

   دانلود : فایل آموزشی دیالیز.pdf           حجم فایل 483 KB

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل