نام: حسن

نام خانوادگی: عبدالله زوره

سمت: مسول بخش اورژانس

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:152-151

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه همکف

26

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل