نام: محمد

نام خانوادگی: الماسی

سمت: مسئول مددکار اجتماعی

تحصیلات: لیسانس مددکاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:224


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 

نام: مریم

نام خانوادگی:  کارشی

سمت: مددکار اجتماعی

تحصیلات: کارشناس مددکاری اجتماعی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:224


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل